فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
NLGI
قطر داخلی
mm
mm
ویسکوزیته روغن پایه
قطر خارجی
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
2
ویسکوزیته روغن پایه:
150
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
از -25 تا 120 درجه سانتی گراد
ویسکوزیته روغن پایه:
لیتیم و کلسیم
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
0
ویسکوزیته روغن پایه:
150
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
2
ویسکوزیته روغن پایه:
800
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
متغیر 1 و 2
ویسکوزیته روغن پایه:
460
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
2
ویسکوزیته روغن پایه:
32
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
2
ویسکوزیته روغن پایه:
100
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
2
ویسکوزیته روغن پایه:
220
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
0 0
ویسکوزیته روغن پایه:
460
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
2
ویسکوزیته روغن پایه:
120
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
2
ویسکوزیته روغن پایه:
220
گریس لیتیم Total
درجه سفتی:
2
ویسکوزیته روغن پایه:
340
در حال بارگذاری