خدمات تخصصی چاکو

خدمات چاکو برای فولاد و شیشه و ...
قطر داخلی
mm
mm
قطر خارجی
mm
mm
عرض
mm
mm